Lửa trại Sapa
24 Tháng Bảy, 2017
Phòng nhà Hoa Đào
24 Tháng Bảy, 2017

Lửa trại 4