Nhà hàng 03
19 Tháng Bảy, 2017
Nhà hoa đào 01
19 Tháng Bảy, 2017

Nhà hàng 04